O kanceláři

about

V roce 2007 jsem absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2010 jsem po úspěšném složení advokátních zkoušek založil vlastní advokátní kancelář. Jsem důvěryhodným partnerem při poskytování širokého spektra právních služeb fyzickým osobám i nadnárodním subjektům. Svým klientům se vždy snažím vyjít maximálně vstříc a jejich požadavky prosazuji v právním rámci ČR v co nejširší možné míře. Sídlím v Praze a klientům jsem k dispozici i na pobočce v Plzni. Rád Vám pomohu.
about

Služby

Soudní a rozhodčí řízení

Správní řízení a právo (územní a stavební řízení, katastr nemovitostí)

Občanskoprávní agenda (smlouvy, vymáhání závazků a související agenda)

Rodinné právo (rozvody, výživné, péče o děti, určení/popření otcovství)

Nemovitosti (převody, výstavba, developerské projekty, nájmy)

Ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele

Správa a vymáhání pohledávek

Pracovní právo

Trestní právo (obhajoba v trestních věcech, zastupování osob poškozených trestnými činy)

Obchodněprávní agenda (smlouvy, vymáhání závazků a související agenda)

Korporační právo (obchodní společnosti, družstva, fúze a akvizice)

Duševní vlastnictví (včetně reklamy, autorského práva, doménových jmen)

Soutěžní právo